Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

22:14
Even when I'm not alone, I think of you. 
— mostly

June 01 2017

19:30
Play fullscreen
I was late for this, late for that, late for the love of my life
And when I die alone, when I die alone, when I die I'll be on time.
13:17
8178 69e1
Reposted fromtfu tfu
13:15
0465 e0af
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeinthe beinthe
08:11
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viaSkydelan Skydelan
08:10
4880 7197 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaSkydelan Skydelan

May 31 2017

08:08
Oh I’m a mess right now, inside and out. Searching for a sweet surrender, but this is not the end
— Am I? Naah. Definitely not the end...
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed

May 30 2017

20:54
9362 686f 500
20:48
20:48
7921 dd7c 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabeinthe beinthe

May 26 2017

10:16
Pijemy
I schylamy się,
Do kielichów, by
Wyłowić resztki miłości.
Emocjonalny kompost.
— LemON

May 25 2017

18:29
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viamoth-into-flame moth-into-flame
18:28
6960 54c0 500
szymborska
18:27
5659 b3a2
18:27
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain viamagdanestor magdanestor
18:26
18:26
18:26
8944 fba3 500
Just 'cause I predicted this
Doesn't make it any easier to live with
And what's the point of knowin' it
If you can't change it? You can't change it
18:16
W dobie nieczytania, niedopowieści ulubioną lekturą Twą.
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— czemu prawda tak mnie boli

May 17 2017

20:06

- a teraz kilka kroków 
od ściany do ściany, 
tymi schodkami w górę, 
czy tamtymi w dół, 
a potem trochę w lewo, 
jeżeli nie w prawo, 
od muru w głębi muru 
do siódmego progu, 
skądkolwiek, dokądkolwiek 
aż do skrzyżowania, 
gdzie się zbiegają, 
żeby się rozbiegnąć 
twoje nadzieje, pomyłki, 
porażki, 
próby, zamiary i nowe nadzieje.

 

Droga za drogą, 
ale bez odwrotu. 
Dostępne tylko to, 
co masz przed sobą, 
a tam, jak na pociechę, 
zakręt za zakrętem, 
zdumienie za zdumieniem, 
za widokiem widok. 
Możesz wybierać 
gdzie być albo nie być, 
przeskoczyć, zboczyć 
byle nie przeoczyć.

 

Więc tędy albo tędy, 
chyba że tamtędy, 
na wyczucie, przeczucie, 
na rozum, na przełaj, 
na chybił trafił, 
na splątane skróty. 
Przez któreś z rzędu rzędy 
korytarzy, bram, 
prędko, bo w czasie 
niewiele masz czasu, 
z miejsca na miejsce 
do wielu jeszcze otwartych, 
gdzie ciemność i rozterka 
ale prześwit, zachwyt, 
gdzie radość, choć nieradość 
nieomal opodal, 
a gdzie indziej, gdzieniegdzie, 
ówdzie i gdzie bądź 
szczęście w nieszczęściu 
jak w nawiasie nawias, 
i zgoda na to wszystko 
i raptem urwisko, 
urwisko, ale mostek, 
mostek, ale chwiejny, 
chwiejny, ale jedyny, 
bo drugiego nie ma.

 

Gdzieś stąd musi być wyjście, 
to więcej niż pewne. 
Ale nie ty go szukasz, 
to ono cię szuka, 
to ono od początku 
w pogoni za tobą, 
a ten labirynt 
to nic innego jak tylko, 
jak tylko twoja, dopóki się da, 
twoja, dopóki twoja, 
ucieczka, ucieczka -

— Labirynt, Szymborska.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl