Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

11:45
Reposted fromgarstki garstki

November 29 2017

23:28
23:22
Reposted fromgarstki garstki via12czerwca 12czerwca
16:32
be my source of gravity
11:30
1161 6778

travelposts:

lost lake

10:02
Przygody życia zaczynają się najczęściej od małych decyzji. Fajnie, że masz taki entuzjazm.

November 28 2017

15:27
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle via12czerwca 12czerwca
15:26
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
15:26
15:26
8259 d986
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSeventeenRed SeventeenRed
15:25
9505 629a
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
15:25

November 27 2017

19:19
0514 166e 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
19:19
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
19:18
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels vialaluna laluna

November 26 2017

13:22
0376 cb74
13:21

November 25 2017

08:53
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viafoodforsoul foodforsoul
08:52

November 24 2017

23:18
4392 2693 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaou ou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl