Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

21:08
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaSeventeenRed SeventeenRed
20:26
To nie jest tak że parę słabych tygodni wszystko usuwa, bo zawsze można wrócić i po prostu być. Czasami nie musisz wylewać całego serca i otwierać się do dna, wystarczy że wrócisz i będziesz, bo kiedy wszystko wokół się zmienia miło wiedzieć, że niektóre rzeczy mogą pozostać takie same

08:38
6362 b27f
                                       stand tall, my sunflower
08:32
6359 3e51 500
08:31
6357 dc7e
                                     turning into a human again 
08:30
6356 a43b 500

August 18 2017

21:43
Who's in control?
Who's playing who?
19:35
4835 6108 500
19:31
2308 7e4f
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes
19:26
cierpimy na kurzą ślepotę uczuć
— uciekamy do kurnika kiedy robi się w nich zbyt ciemno
19:24
Jak coś nazwiesz, zaczniesz się przyzwyczajać
— Potwory i spółka
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
11:32
5514 c5df 500
11:29
5504 f9ab
                   i lost my heart in a garden full of hands
11:21
5490 46f0
   boję się, że moja przyszłość nie będzie tak jasna jak przeszłość
11:18
5487 08aa 500
We run through the streets with stars in our eyes

August 17 2017

18:57
3095 6fdd 500
Shoutout to my new king
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed

August 12 2017

10:38
3635 9256
Reposted fromzrazik zrazik viaairyfairy airyfairy
10:13
2209 6e7f
summer dreamzz
Reposted bySeventeenRedhipotermiialottibluebellBloodEve
10:09
2202 04c5 500
the way he looks ♥

August 09 2017

19:40
6465 c200
Reposted bySeventeenRedjethraover-landBloodEvePorannyfantazjagdybamanuszkasilentsoulhindsightiamLOLAlone-wolfagpairyfairydressuicidegangiwarkocz21Luna12morningcoffeeloverOkruszekpannamakowaPorannyeternaljourneystrzepysadnessdove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl