Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

17:36
Reposted fromkriokineza kriokineza viaabsolem absolem

March 05 2018

22:00
jesteś moją zagadką,
jedocześnie piękne i smutne jest to,
że nie potrafię
Cię
rozwiązać.
— ja, dziś, wczoraj, zawsze
Sponsored post
20:51
21:53
Play fullscreen
I'm gonna tell you...
have no fear.

February 11 2018

11:36
11:36
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:36
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 09 2018

20:09
Play fullscreen

blessed be the mystery of love

February 08 2018

18:28
https://78.media.tumblr.com/ec4a07418057ac87c176fcbd320b71a9/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/57bc9e6d8d8c21684354825ba5bbac92/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o2_r1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/989cebe5e07371c22bfe904c243c2387/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o3_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/08a202017cd0380f83670b8f5d858abe/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o5_540.gif
Reposted fromthebelljar thebelljar viaalliwantisyou alliwantisyou
17:50
5915 2378 500
17:45
     Kino jest lustrem rzeczywistości i jest filtrem
— Call me by your name

February 05 2018

22:15

"The real violence, the violence I realized was unforgivable, is the violence that we do to ourselves, when we're too afraid to be who we really are."


22:11
8245 9a4d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaalliwantisyou alliwantisyou
22:00
21:44
3333 b959 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaluna laluna
21:44
9936 abfc 500

January 28 2018

21:56
0678 e600
20:56
28.01.2017-2018
To niewiarygodne jak niesamowicie wiele się zmieniło.
Obrót o 180 stopni. 
Czy życie już tak zawsze będzie wyglądało?
Czy ten krąg życia zwolni? Przyspieszy? 
.
.
.
Pomimo tego, że teraz czuję się szczęśliwym człowiekiem, przeraża mnie to, że moglem być szczęśliwy na nieskończoną liczbę sposobów. Życie zaś (i ja sam) wybrałem tylko jedną z tych możliwości. 

W takim razie zyskałem, czy straciłem?
Reposted bySeventeenRed SeventeenRed

January 25 2018

16:45
1764 d651 500
16:45
16:45
3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viaorientalnazupa orientalnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...